China
记录媒体首页 -> RME | 能源部门配件 -> CP-CADM2

CP-AD3  
CP-CC100/CB100  
CP-CADM2
CP-AC150  
CP-ABLP150  
CP-WP1  
CP-ABC150/ABCP150  
 
 
  1端口高达2.4A输出
  推荐与智能手机,平板电脑和其他USB设备共同使用

  安全功能

  过充电流保护

  短路保护

  温度监控

型号

CP-CADM2/BC CN (车载充电器)

输入

直流12V/24V

3.0A (最大)
输出

直流5V,最大4.8A(2个USB输出端口的总量)

尺寸 28.4mm x 68.6mm x 28.4mm(宽/高/长)
重量

约24克

使用温度

0ºC ~ 35ºC

包装内含 车载充电器(CP-CADM2)1件(中国制造)

使用说明书

不包含USB数据线